De som van de getoonde saldi stemt niet overeen met de limiet van mijn kredietkaart. Hoe kan dat?

Viewed 1249 Times

Het is mogelijk dat de som van de getoonde saldi niet overeenstemt met de limiet van de kaart als er nog andere kaarten aan die rekening hangen. Dat komt omdat het ‘gereserveerde saldo’ enkel rekening houdt met de reservering op die ene kaart en niet met de reserveringen op de andere kaarten die aan dezelfde rekening gekoppeld zijn. Dit verschil kan enkel voorkomen in de periode tussen de vijfde en de dertiende van de maand waarin de afrekening gebeurt, maar wanneer het geld nog niet van de gekoppelde rekening gegaan is.

Om te weten welk saldo beschikbaar is, kunt u de som maken van alle verrichtingen die vóór de vijfde van de maand werden uitgevoerd. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Verrichtingen’ onder de kredietkaart.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)