Wanneer worden mijn verrichtingen verwerkt?

Viewed 5621 Times

Argenta verwerkt alle overschrijvingen onmiddellijk, tenzij u een memodatum hebt ingegeven.

  • Schrijft u over naar een rekening bij Argenta, dan staat het geld er direct op.
  • Schrijft u over naar een rekening bij een andere bank, dan ontvangt de begunstigde het geld ten laatste de volgende bankwerkdag.

Wilt u de status van een overschrijving raadplegen? Ga naar ‘Dagelijks bankieren’ > ‘Getekende overschrijvingen’.

Was this answer helpful ? Yes (3) / No (8)