Wat is een IBAN? Wat is een BIC? En waar vind ik ze terug?

Viewed 6077 Times

Bij de nieuwe Europese overschrijving wordt het klassieke rekeningnummer vervangen door het IBAN en de BIC.

  • IBAN (International Bank Account Number) is het internationale rekeningnummer. In België bestaat dat uit 16 tekens: 2 letters voor de landcode (BE), 2 controlecijfers en de 12 cijfers van het nationale rekeningnummer. In internetbankieren worden al uw rekeningen in IBAN-formaat getoond onder ‘Mijn rekeningen’. Ook op uw rekeninguittreksels vindt u uw IBAN.
  • BIC (Bank Identifier Code) is de identificatiecode van de bank. Elke bank heeft zijn eigen code en bestaat uit 8 of 11 karakters. De BIC van Argenta is ARSPBE22. De BIC wordt achterliggend automatisch aangevuld als u het IBAN invult.
Was this answer helpful ? Yes (406) / No (71)