Wat kan ik doen om mijn privérekeningen en professionele rekeningen apart te beheren?

Viewed 1402 Times

Al uw rekeningen (zowel privé als professioneel) waarvan u houder of gevolmachtigde bent, zijn zichtbaar in uw internetbankieren.

 

Om uw rekeningen (privé en professioneel) gescheiden te houden, kunt u:

 

  • de volgorde kiezen waarin uw rekeningen in de keuzelijsten verschijnen.
  • de naam van de rekeningen wijzigen.

 

Een aparte toegang voor alleen uw professionele of alleen uw privérekeningen, is niet mogelijk.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (1)