Welke verrichtingen kan ik doen met mijn spaarrekening?

Viewed 2463 Times

Bij een gereglementeerde spaarrekening bent u tot een bepaald bedrag aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening betaalt u op alle interesten roerende voorheffing.

Bij Argenta zijn de volgende spaarrekeningen gereglementeerd:

  • Maxirekening,
  • Groeirekening,
  • e-spaar,
  • Spaarrekening: gereglementeerd als er geen hospitalisatieverzekering aan hangt.

Bij gereglementeerde spaarrekeningen zijn de toegelaten verrichtingen strikt vastgelegd. Ze verschillen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en voor feitelijk samenwonenden en co-titularissen anderzijds.

Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is de volgende tabel geldig:

Naar een gereglementeerde spaarrekening van …

Van een gereglementeerde spaarrekening van …

Persoon 1 Persoon 2 Koppel Derde
Persoon 1 Ja Ja Ja Nee
Persoon 2 Ja Ja Ja Nee
Koppel Ja Ja Ja Nee
Naar een niet-gereglementeerde spaarrekening of zichtrekening van …
 

Van een gereglementeerde spaarrekening van …

Persoon 1 Persoon 2 Koppel Derde
Persoon 1 Ja Nee Ja Nee
Persoon 2 Nee Ja Ja Nee
Koppel Ja Ja Ja Nee

 

Stel: u bent gehuwd of wettelijk samenwonend en u wilt een bedrag overschrijven van uw gereglementeerde spaarrekening naar een niet-gereglementeerde spaarrekening of een zichtrekening. Dan moet die begunstigde rekening van uzelf zijn of van het gehuwde of wettelijk samenwonende koppel waar u deel van uitmaakt.

Als u wilt overschrijven van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening ligt het anders. Dan mag de begunstigde rekening van uzelf zijn, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of het gehuwde of wettelijk samenwonende koppel waar u deel van uitmaakt.

Voor feitelijk samenwonenden en co-titularissen is de volgende tabel geldig:

 

Naar een gereglementeerde spaarrekening van …
 

Van een gereglementeerde spaarrekening van …

Persoon 1 Persoon 2 Koppel Derde
Persoon 1 Ja Nee Nee Nee
Persoon 2 Nee Ja Nee Nee
Koppel Nee Nee Ja Nee
Naar een niet-gereglementeerde spaarrekening of zichtrekening van …
 

Van een gereglementeerde spaarrekening van …

Persoon 1 Persoon 2 Koppel Derde
Persoon 1 Ja Nee Nee Nee
Persoon 2 Nee Ja Nee Nee
Koppel Nee Nee Ja Nee

 

Stel: u woont feitelijk samen en u wilt een bedrag overschrijven van uw gereglementeerde spaarrekening naar een niet-gereglementeerde spaarrekening of een zichtrekening. Dan moet die begunstigde rekening van uzelf zijn.

Ook als u wilt overschrijven van uw gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening moet de begunstigde rekening van uzelf zijn. U kunt dus in beide gevallen niet overschrijven naar uw feitelijk samenwonende partner of het feitelijk samenwonende koppel waar u deel van uitmaakt.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (7)