Sorry en bedankt voor uw vertrouwen

Beste bezoeker

 

In het paasweekend hebben wij ingrijpende werken uitgevoerd aan de infrastructuur van onze bank. Na afloop van het verlengde weekend bleek dat die werken niet vlekkeloos zijn afgerond en ondervonden onze klanten en kantoren moeilijkheden door IT-problemen. Alle kanalen zijn momenteel weer beschikbaar voor onze klanten.

We erkennen dat we de impact onderschat hebben en verontschuldigen ons dan ook bij onze klanten.

Sinds vrijdag 6 april zijn het internetbankieren en de Argenta-app opnieuw beschikbaar. Een klein aantal klanten kan nog hinder ondervinden. Onze experts zoeken samen met hen naar een oplossing.

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de persberichten die we hebben uitgestuurd.

Hebt u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Contact Center van onze hoofdzetel op het nummer 03 285 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 20.30 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur) of met uw kantoor. Als u nog hinder ondervindt, raden wij u aan om contact op te nemen met onze collega’s van het Contact Center.

Nogmaals sorry. En bedankt voor uw vertrouwen.

 

Met vriendelijke groeten

de Argenta-directie

Geplande onbeschikbaarheid internetbankieren en Argenta-app

Wij blijven onze digitale kanalen optimaliseren. Daardoor zullen de Argenta-app en het internetbankieren in de nacht van zaterdag 21 april op zondag 22 april tussen middernacht en 6 uur niet beschikbaar zijn.

FAQ

We voorzien een vergoeding voor klanten die aantoonbare schade geleden hebben. Als u aantoonbare schade hebt geleden, kunt u een e-mail sturen naar klachtenbeheer@argenta.be. Vermeld in uw e-mail de aard en de omvang van uw financieel verlies en voeg indien mogelijk bewijsstukken toe.

Nee, het gaat om phishing. We zullen u nooit via e-mail contacteren om veiligheidsproblemen of andere problemen met uw rekeningen of banktoepassingen online op te lossen. Ga hier dus niet op in.

In phishingmails wordt vaak gevraagd om op een link in de mail te klikken. Zo kunnen personen met foute bedoelingen toegang krijgen tot uw gegevens. Klikken op een link kan de problemen met uw Argenta-rekeningen sowieso niet oplossen. Het probleem wordt namelijk veroorzaakt door onze eigen informaticasystemen op de hoofdzetel.

Als u een e-mail ontvangt en niet zeker weet of u er best wel of niet op reageert, neem dan contact op met uw kantoorhouder. Aarzel niet om phishingmails die u hebt ontvangen ook met ons te delen via phishing@argenta.be.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een phishingmail.

In het paasweekend hebben wij ingrijpende werken uitgevoerd aan de IT-infrastructuur van onze bank. Die werken zijn niet vlekkeloos verlopen. Daardoor trad er een vertraging op onze interne gegevensuitwisseling op. Dat zorgde vanaf dinsdag 3 april voor zware hinder voor onze klanten en kantoren.

Het internetbankieren en de Argenta-app zijn ondertussen opnieuw beschikbaar. Een klein aantal klanten kan nog hinder ondervinden. Onze experts zoeken samen met hen naar een oplossing.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met:

  • het Contact Center van onze hoofdzetel op het nummer 03 285 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 20.30 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur);
  • uw Argenta-kantoor.

Als u voldoende saldo op uw rekening had staan, zijn die domiciliëringen gewoon doorgegaan. Ook betalingen die van buitenaf op uw rekening werden gestort (bv. uw loon), zijn verwerkt.

U kunt contact opnemen met uw kantoorhouder om na te aan of een domiciliëring al dan niet werd uitgevoerd.

Als u voldoende saldo op uw rekening had staan, zijn die domiciliëringen gewoon doorgegaan. Ook betalingen die van buitenaf op uw rekening werden gestort (bv. uw loon), zijn verwerkt.

SEPA-domiciliëringen die niet zijn doorgegaan, worden automatisch opnieuw aangeboden na 7 werkdagen en worden op dat moment verwerkt.

U kunt contact opnemen met uw kantoorhouder om na te gaan of een domiciliëring al dan niet werd uitgevoerd.

We begrijpen uw bezorgdheid, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele transacties die uw ex-partner zou hebben uitgevoerd. Hij/zij heeft nooit toegang gehad tot de rekening.

Dit probleem is ondertussen opgelost. Bij alle betrokken klanten staat de correcte naam opnieuw bij de rekening. Overschrijvingen die zijn uitgevoerd in de periode waarin de foute naam bij de rekening stond, blijven wel geregistreerd met die foute naam.

U kunt contact opnemen met uw kantoorhouder om na te gaan of de transactie inderdaad dubbel is uitgevoerd. Als dat het geval is, kunt u uw geld recupereren bij de begunstigde.

Het systeem waarmee de in- en uitgaande betalingen worden beheerd is opnieuw actief. Alle saldi zijn dus correct.

De operationele problemen waar we mee geconfronteerd werden, waren enkel en alleen te wijten aan de implementatie van een nieuw informaticasysteem en staan volledig los van de financiële situatie van Argenta. We blijven ook vandaag de veilige familiebank die we altijd zijn geweest met een uitstekende kapitaal- en liquiditeitspositie. U kunt dus gerust zijn, uw geld is veilig.

We begrijpen dat onze klanten ongerust zijn, maar er is geen enkele indicatie van hacking.

Door de omschakeling naar het nieuwe bankplatform is het mogelijk dat een aantal verrichtingen dubbel op uw rekeninguittreksels verschijnen. Vaak gaat het om verrichtingen die al op een vorig uittreksel stonden en die ook worden vermeld op een nieuw uittreksel. Dat betekent echter niet dat ze dubbel geboekt zijn. Elke verrichting die u één keer hebt uitgevoerd wordt ook maar één keer geboekt.

U hebt misschien ook vastgesteld dat de nummering van de verrichtingen anders is dan vroeger. Vroeger werkten we met een nummering per dag maar sinds de installatie van het nieuwe bankplatform met een nummering per verrichting. Een nieuwe verrichting, ongeacht of ze al eens vermeld werd of niet, krijgt dus altijd een nieuw nummer. De eerste verrichting van elk kalenderjaar krijgt op uw uittreksels nummer 1, de tweede verrichting nummer 2, enzovoort. Als u bijvoorbeeld nummer 51 naast een verrichting ziet staan, weet u dat dat de 51ste verrichting is die u dat jaar hebt uitgevoerd. Dat heeft verder geen enkel gevolg voor u.

Als u problemen ondervindt met registreren, kunt u contact opnemen met onze collega’s van het Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

Als u problemen ondervindt met inloggen, kunt u contact opnemen met onze collega’s van het Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

We zijn op de hoogte dat dit probleem zich voordoet bij een kleine groep klanten en werken aan een oplossing. In afwachting van een definitieve oplossing kunt u de onderstaande opties proberen. Mogelijk lukt het dan wel.

Optie 1

Geef bij ‘Uittreksels opzoeken’ een tijdspanne van ongeveer een week in.

Optie 2

Tik de toetsencombinatie ‘Control J’ in. Vervolgens verschijnt er een pop-up. Daarin vindt u een overzicht van de recentste downloads op uw computer. In dit overzicht vindt u de rekeninguittreksels die u hebt opgevraagd van uw Argenta-rekening

Lukken geen van beide opties? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van het Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

Onze oprechte excuses voor het ongemak. Wij begrijpen dat dit een erg vervelende situatie is.

U kunt contact opnemen met onze collega’s van het Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

Onze oprechte excuses voor het ongemak. Wij begrijpen dat dit een erg vervelende situatie is.

We zijn op de hoogte dat dit probleem zich voordoet bij een kleine groep klanten en werken aan een oplossing. U kunt contact opnemen met ons Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

Onze oprechte excuses voor het ongemak. Wij begrijpen dat dit een erg vervelende situatie is.

Als u Internet Explorer 11 als internetbrowser gebruikt, is het mogelijk dat u vastloopt op het ondertekenscherm. We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

We raden u aan om ondertussen een andere browser te gebruiken om uw beleggingsorders te plaatsen. Kies bij voorkeur voor Google Chrome.

Ondervindt u ook in Google Chrome problemen bij het plaatsen van een beleggingsorder? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van het Contact Center op het nummer 03 285 51 11 of via info@argenta.be.

Onze oprechte excuses voor het ongemak. Wij begrijpen dat dit een erg vervelende situatie is.

Bestendige opdrachten die niet zijn uitgevoerd, worden niet automatisch opnieuw aangeboden. U moet de betaling dus zelf uitvoeren via een overschrijving in het internetbankieren of de Argenta-app. Ook uw kantoorhouder kan de overschrijving voor u uitvoeren.

Sommige schuldeisers bieden domiciliëringen die niet zijn uitgevoerd enkele dagen later automatisch opnieuw aan. Als u echter vaststelt dat een domiciliëring vandaag nog altijd niet van uw rekening is gegaan, raden we u aan om de betaling zelf uit te voeren of contact op te nemen met de schuldeiser om met hem overeen te komen hoe de betaling best gebeurt. U kunt het verschuldigde bedrag overschrijven via het internetbankieren of de Argenta-app. Ook uw kantoorhouder kan de overschrijving voor u uitvoeren.

PERSBERICHTEN

Hieronder vindt u de persberichten die we al hebben uitgestuurd:

  • Klik hier om het bericht van vrijdag 13 april te lezen.
  • Klik hier om het bericht van vrijdagavond 17 uur te lezen.
  • Klik hier om het bericht van vrijdagochtend 8 uur te lezen.
  • Klik hier om het bericht van donderdagavond 17.30 uur te lezen.
  • Klik hier om het bericht van donderdagochtend 8 uur te lezen.
  • Klik hier om het bericht van woensdagavond 17 uur te lezen.
  • Klik hier om het bericht van woensdagochtend 9 uur te lezen.